Hulporganisatie voor Roemenië
      Fundatia Socialiá Prietenia

Wat doen wij

In Roemenië is het dorpje Maeriste als het ware geadopteerd. Dit dorpje is de spil in een streek met nog 5 leefgemeenschappen, waaronder de dorpen Doh, Urit, Cristalec, Guirtelec en Maladia. In totaal zijn het circa 3.700 mensen. Allen zijn ze aangewezen op Maeriste wat betreft bestuur, ziekenzorg, uitkeringen, pensioen, scholing, etc.

Al jaren hebben we een goed lopend comite in het dorp die deze mensen helpt en ons verteld wie en wat iemand daar nodig heeft. Ze maken lijsten van alle bewoners zodat wij hier gepaste hulp kunnen bieden. Om niet alleen de vis te geven (hulp in de vorm van kleding en voedsel) maar een hengel en kennis, hebben we een aantal plaatselijke projecten.

Hoewel onze stichting enthousiast en vindingrijk is, kunnen ze nog niet zonder steun.
De lonen, de aanschaf bloembollen, plantjes, tuingereedschap, potgrond, goederen en kleding, het onderhoud van het cultureel centrum, de telefoon, gas, water, elektrisch e.d. moeten allemaal betaald worden.

Hulp hebben ze nog steeds nodig, zowel materieel als immaterieel!!!

Soms lees je wel in de kranten over de hulp aan Roemenië dat het niet meer zo nodig hoeft, gaat beslist niet op. Het ergste leed is misschien geleden, maar er is nog heel veel hulp nodig, vooral op het platte land.
Het land is gedurende de 50 jarige communistische overheersing en vooral onder het schrikbewind van Ceausescu zo verziekt en doordrenkt met corruptie, wantrouwen en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel naar elkaar toe dat het nog heel lang zal duren voordat dit zal zijn veranderd. Zo zijn de ouderen, zieken gehandicapten, wezen en met name de zigeuners het kind van de rekening, hun levensomstandigheden zijn nog steeds ver en ver onder het minimum.

Daarom gaan we door. We kunnen hen nu niet in de steek laten.

We hopen dat we op uw hulp mogen blijven rekenen, want zonder de steun van particulieren, kerken, bedrijven en vrijwilligers zijn we niet bij machte onze arme medemens in Roemenië te blijven helpen.