Hulporganisatie voor Roemenië
      Fundatia Socialiá Prietenia

Uw hulp

Werkzaamheden:

Waar gaat uw geld heen?

Het geld wordt gebruikt voor:

– Bekostiging transporten
– Inkoop plantjes, potgrond, tuingereedschap, e.d.
– Onderhoud gebouw
– Energiekosten (water, gas, elektriciteit)
– Paraffine voor de kaarsenmakerij
– Salariskosten gehandicapten en begeleiding
– Afschrijving van apparatuur, tuinbouwkas, kaarsenmakerij, auto
– Diversen

Zoals U leest, kost het e.e.a. nogal veel geld.

Stichting Prietenia probeert zoveel mogelijk zichzelf te bedruipen. In hun winkel verkopen ze tweedehandse kleding en goederen. De kaarsen die gemaakt worden door de gehandicapten worden zowel in Roemenië als in Nederland verkocht. In de tuinbouwkas worden planten opgekweekt voor de verkoop en sieraden en voorwerpen worden gemaakt.

Helaas nog (lang) niet voldoende om alles zelf te kunnen bekostigen. Onze stichting moet per jaar minimaal € 15.000 mee betalen, om de exploitatie rond te krijgen.

 

Hoe kunt u ons helpen?

Door donateur te worden van de stichting Damwoude-Maeriste.
Door vrijwilliger te worden.
Door het schenken van kleren, voedsel, enz.

Wij beschikken over de ANBI-status, een donatie aan ons is daardoor in de meeste gevallen volledig aftrekbaar van de belasting. Ons fiscaalnummer is: 806058134

 

Wat kunnen we gebruiken?

Onze Stichting kan heel veel verschillende soorten goederen gebruiken. Mocht U goederen hebben die u kwijt wilt dan kunt u die brengen bij Bart Dreyer, Foarwei 61, Damwâld. Bellen kan ook, tel. 0511 -421687. Dan haalt Bart de goederen bij uw thuis op. Voorwaarde is wel dat de goederen nog goed moeten zijn!

Er is veel vraag naar:
– Kleding
– Schoeisel
– Pampers
– Rollators, rolstoelen
– Speelgoed
– Huishoudelijke artikelen
– Meubilair
– Gereedschap
– Rommelmarktspullen