Hulporganisatie voor Roemenië
      Fundatia Socialiá Prietenia

Acties

Hier staan acties die we geregeld organiseren.

Om geld binnen te krijgen organiseren we diverse acties jaarlijks, zoals:

  • De rommelmarkt
  • De loterij
  • De drop/pepermuntactie
  • De koemestactie
  • De speculaaskoekjesactie

Maar meestal brengt dit niet genoeg geld in het laatje en moeten we andere dingen bedenken.