Hulporganisatie voor Roemenië
      Fundatia Socialiá Prietenia

Wie zijn wij

sdmStichting Damwoude- Maeriste is een werkgroep die sedert 1992 hulp verleent aan de Roemeense bevolking in Maeriste en omgeving. In de statuten van de stichting staat vermeld, dat: De stichting zich ten doel stelt, steun te verlenen aan de bevolking van Maeriste (Roemenië) en omgeving, zulks tot behoud, herstel en verbetering van goede levensomstandigheden, een en ander met inachtneming van christelijke en democratische principes en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel ondermeer te realiseren door: – Het geven van goederen – Het beschikbaar stellen van gelden voor investering – Het steunen en overdragen van kennis aan de plaatselijke bevolking – Het bevorderen van handelscontacten tussen plaatselijke producenten en afnemers