Hulporganisatie voor Roemenië
      Fundatia Socialiá Prietenia

Nieuws

Augustus 2015

De afgelopen tijd is er weer veel gebeurd in zowel Roemenië als binnen onze stichting.

Zo ging op 17 maart weer een transport met hulpgoederen (kleding en ziekenhuismateriaal) naar Roemenië. De hulpgoederen zijn door Theo samen met Florica, voorzitter van Prietenia naar de gezinnen en het ziekenhuis gebracht.
In het activiteitencentrum is minder bedrijvigheid. De gehandicapten werken onregelmatig. Dit heeft te maken met het feit dat er minder geld is.

In juli is Roemenië door een enorm noodweer getroffen, een groot deel van de oogst van zowel de boeren als particulieren is vernield door overstromingen en zijn gezinnen in problemen gekomen. Ook ons activiteitencentrum heeft schade opgelopen door de harde wind en grote hagelstenen. Een aantal ruiten zijn vernield en de folie van de kas is kapot.

Financieel gaat het niet meer zo goed. Zo is er geen geld om hout voor de winter te kopen en ook de fabricage van kaarsen loopt vertraging op omdat er geen paraffine gekocht kan worden. Ook het onderhoud van het activiteitencentrum moet uitgesteld worden. Eveneens kan er geen folie voor de tuinbouwkas aangeschaft worden.

Onze vrijwilligers in Damwâld hebben weer een aantal kledingpakketten klaar gemaakt, die wij met andere hulpgoederen, zoals speelgoed, rolstoelen, bedden, dekens en Pampers e.d. graag naar Maeriste willen versturen, maar is geen geld voor een transport. (kosten: € 2.200)
Wij gaan weer een aantal acties houden, waarmee we een transport hopen te kunnen bekostigen.
Zo is er in september een pepermunt/dropactie in Dongeradeel, in oktober de mestactie in Damwâld en in november hopen wij dat de basisschoolkinderen veel pepernoten zullen verkopen.

De plannen om dit jaar als werkgroep naar Roemenië te gaan om gezinnen te bezoeken, herstel werkzaamheden uit te voeren, te vergaderen met stichting Prietenia en de pakketten uit te delen, gaat niet door. Een aantal leden hebben verplichtingen en kunnen onvoldoende geen tijd vrijmaken om naar Maeriste te gaan. Gelukkig kan Theo dit wel. Wij zijn Theo dan ook ontzettend dankbaar dat hij namens de werkgroep regelmatig naar Roemenië gaat en de stichting aldaar ondersteunt.
Onze stichting kan nog steeds speelgoed, kleding, huisraad, Pampers, rolstoelen en rollators gebruiken. Rommelmarkt spullen zijn eveneens welkom. Ook hebben wij behoefte aan goed meubilair.
Heeft U spullen voor ons, laat het dan weten. Wij halen het op. Hiervoor kunt U contact opnemen met telefoonnummers: 06 25092536, 0511-421687 of 0511-423940
Mede namens stichting Prietenia in Maeriste bedanken wij u allen voor alle steun en hulp van de afgelopen periode.
Wij hopen dat wij ook de komende tijd op uw hulp en steun mogen blijven rekenen.

 

Februari 2014

Het is alweer een tijdje geleden dat we een stukje hebben geschreven maar aan onze acties weet u dat we niet stil hebben gezeten. Afgelopen jaar konden we 5 vrachtwagens naar Maeriste sturen met kleding en materialen. De financiering is nog niet helemaal rond maar door middel van acties willen we het laatste geld bijeen brengen. Kortgeleden hadden we een speculaasactie van de groepen 7 en 8. En de actie met een reukje, nl. de koemestactie. Alle jongens en meisjes van harte bedankt, fijn dat jullie weer zo enthousiast meehielpen.

Sinds 1 januari 2014 hebben we een nieuwe website www.damwoude-maeriste.nl Deze houden we zelf up to date en wordt geregeld vernieuwt met foto’s en gegevens. Dit in tegenstelling tot de vorige website waarbij de informatie over te veel schijven verliep. We zijn nog steeds aan toevoegen van informatie en uitbreiden van de mogelijkheden. Op dit moment staan er o.a. foto’s op van het vele breiwerk dat we binnenkrijgen de laatste tijd. Achttien februari gaat Theo weer naar Roemenië met stekjes voor de potplanten die we daar opkweken. De zakken met bloembollen zijn in november al gebracht want die bloemen moeten voor 8 maart (nationale vrouwendag) worden verkocht.

In Roemenië gaat het niet goed. Het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter. Daarom is het belangrijk dat onze stichting in Maeriste die groep helpt. De lijst van 100 gezinnen die we helpen wordt steeds groter. Natuurlijk kunnen mensen die hulp nodig zijn altijd bij het comité aankloppen. De werkloosheid is hoog en terwijl de vaste uitgaven steeds hoger worden het is moeilijk rond te komen. Ook wij hebben afgelopen najaar een vaste kracht moeten ontslagen. Tevens zijn de gehandicapten momenteel thuis om de kosten te drukken. Straks met het verspenen van de planten moeten ze weer aan de bak. Dit jaar hopen we natuurlijk weer op een wonder want het is voor ons erg moeilijk om alles financieel vol te houden.

Op dit moment zijn we bezig met de rommelmarkt en een loterij met de trekking op 9 april. U ziet er moet heel wat gebeuren maar dat kon niet zonder de vele vrijwilligers, iedereen weer hartelijk dank.

Hebt u nog goede “rommel” dan kunt u dit brengen op vrijdag 7 maart tot 20 uur in ’t  Skûlplak. Kunt u het niet brengen dan kunt u contact opnemen met Bart Dreijer, tel. 0511-421687. De zaterdag zal wel weer een gezellige drukke dag worden.

 

September 2013

Afgelopen week is weer een grote vrachtwagen naar Maeriste gegaan met veel hulpgoederen voor de “100 armste gezinnen” in de 6 dorpen en ziekenhuis die we helpen. Tevens meubels, bloempotten en overgebleven rommelmarkt spullen voor de verkoop om de onkosten te dekken van onze stichting Prientinia. Met de kortgeleden gehouden actie met pepermunt en drop plus de donateurs konden we de vracht weer betalen. Het valt niet mee om de financiën op order te houden in deze tijd. Maar als je de crisis in Roemenië met Nederland vergelijkt mogen we hier nog niet klagen.

De laatste tijd is er heel wat te verwerken door het bestuur in Damwoude en Maeriste maar we komen er wel door heen, positief blijven! Gelukkig waren er ook mooie dingen zoals een 65ste verjaardag en we hebben weer heel wat mensen geholpen in Roemenië en dat geeft je weer kracht. De voorbereidingen voor volgend jaar zijn al weer in volle gang. Er moeten weer planten geteeld worden voor de verkoop. Afgelopen maanden was het erg droog in Roemenië. Hoge temperaturen en geen regen. Daardoor zijn veel planten dood gegaan. Maar ja, dat is de natuur. We hopen dat we komend jaar weer wat van de schade kunnen inhalen. De eerste opdrachten zijn al weer binnen.

Voor het volgende transport houden we binnenkort weer twee acties. De eerste is de speculaasactie begin november. De jeugd krijgt op de basisschool wat voorlichting over Roemenië en wordt gevraagd mee te helpen met de actie. De tweede actie is de KOEMESTACTIE.

Momenteel hebben we een gebrek aan rolstoelen en Pampers. Natuurlijk kunnen we kleding, schoeisel, rommelmarktspulletjes, etc. ook gebruiken. Wilt U ons steunen? Ons bankrekeningnummer is 34.33.79.457 t.n.v. Stichting Damwoude-Maeriste.

 

Februari 2013

Het is alweer een tijdje geleden dat we een stukje hebben geschreven maar aan onze acties weet u dat we niet stil hebben gezeten. De speculaasactie van de groepen 7 en 8 heeft 800 netto opgebracht. Alle jongens en meisjes van harte bedankt, fijn dat jullie weer zo enthousiast meehielpen. De mestactie met tractoren waarmee de oudere jeugd heeft meegeholpen heeft 1050 netto opgebracht. Het was een zware taak dit keer want het was erg koud en nat, gelukkig hadden we een lekker bordje patat tussen de middag en konden er weer fris (warm) tegenaan. Met de opbrengsten en wat sponsordonaties konden we weer een vrachtwagen laten rijden. De laatste vrachtwagen, dit jaar, was begin december, net voor de winter, weer richting Maeriste gegaan. De kleding, etc. was weer hard nodig want op dat moment lag er al ongeveer 30 cm sneeuw. Theo is samen met Geert Visser achter de vrachtwagen aangereden om deze te lossen in Roemenië. Geert is al een tijd druk bezig in de stichting. Na deze reis met veel emoties, verschil rijk en arm, zieken, project in Maeriste, leuke mensen heeft hij besloten om deelgenoot te worden van de werkgroep. Op de informatieavond konden de sorteerders, inpakkers en laders al kennis maken met hem.

In Roemenië gaat het momenteel niet goed. We zien het veel op de televisie bij omroep Max maar ook in onze dorpen.

Het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter. Daarom is het belangrijk dat onze stichting in Maeriste die groep helpt. De lijst van 100 gezinnen die we extra helpen wordt steeds groter. Natuurlijk kunnen mensen die hulp nodig zijn altijd bij het comité aankloppen. De werkloosheid is hoog en terwijl de vaste uitgaven steeds hoger worden het is moeilijk rond te komen. Wij, als stichting hier, hebben afgelopen jaar geluk gehad dat we rond konden komen dankzij een paar grote giften. De schulden konden weer worden betaald. Dit jaar hopen we natuurlijk weer op een wonder want het is voor ons erg moeilijk om alles financieel vol te houden. De auto in Maeriste staat op instorten en is nodig aan vervanging toe.

Op dit moment zijn we bezig met de rommelmarkt en een loterij met de trekking op 4 april. U ziet er moet heel wat gebeuren maar dat kon niet zonder de vele vrijwilligers, iedereen weer hartelijk dank.