Hulporganisatie voor Roemenië
      Fundatia Socialiá Prietenia

Jaarverslag

Jaarverslag 2018

Voorwoord:

In dit verslag kijken wij terug op activiteiten die in onze Stichting hebben plaats gevonden.
Het jaar 2018 was voor ons een heel bijzonder jaar vanwege het feit dat onze coördinator transport en contactpersoon, vanwege ziekte niet naar Roemenië heeft kunnen gaan om aldaar de relaties met stichting Prietenia te onderhouden.

 

Doelstelling:

Onze stichting heeft als doel: steun verlenen aan de bevolking van Maeriste en omgeving met in achtneming van christelijke en democratische principes.
Dit doel wordt gerealiseerd door:
-het brengen van goederen
-het steunen met – en overdragen van kennis aan de plaatselijke bevolking
-het opkomen voor de rechten van gehandicapten
-het bieden van dagbesteding aan de gehandicapten

 

Organisatie:

Het bestuur bestaat uit:
Ale Flootman (voorzitter / penningmeester)

Johan Zwaagstra (secretaris, acties, website)

Theo Dreijer (contactpersoon met St. Prietenia, transportcoördinator)

Bettie Rosier (coördinator kleding)

Bart Dreijer (coördinator acties)

Meindert Visser (acties)

Geert Visser (transportcoördinator)

Het bestuur vergaderde om de vier/ zes weken

 

Acties:

Dit jaar zijn weer diverse acties georganiseerd.
a. Rommelmarkt, gehouden op zaterdag 16 maart, heeft €1.010 opgebracht.
b. De jaarlijkse verloting bracht een bedrag van €1.730 op.
c. De donateursactie leverde een bedrag van €1.030 op.
d. De mestactie vond dit jaar plaats op zaterdag 27 oktober en de opbrengst was €495.
e. De leerlingen van de Damwâldster basisscholen hebben in week 47 huis aan huis pepernoten verkocht. De netto
opbrengst bedroeg ruim €502,50.

 

Transporten:

Drie transporten zijn naar Roemenië gegaan: 11 april, 29 juni, en 22 oktober.
De goederen bestonden o.m. uit: meubels, kleding, en hulpmiddelen, rollators, bedden, medicijnen, rolstoelen, medische spullen e.d.

 

P.R.
In kerkbladen en regionale bladen zijn de mensen regelmatig op hoogte van het gebeuren in Roemenië gehouden.


Web-site:

De site wordt regelmatig geactualiseerd.

 

Stichting Prietenia:

Er zijn minder activiteiten. Florica en Maria verdelen gezamenlijk het werk en worden bijgestaan door Anca en Nico, de beide gehandicapten.
Financieel wordt het steeds moeilijker om aan alle verplichtingen te voldoen, omdat stichting Damwoude-Maeriste dit financieel niet meer opbrengen kan.
Ook zijn er minder opdrachten voor het maken van kaarsen en zijn er minder plantjes opgekweekt.
De inkomsten van de verkoop van meubels is door Florin overgenomen. Hij staat borg voor alle kosten (salaris, onderhoud gebouw, autokosten, e.d.).
De stichting heeft een nieuwe contabele (boekhouder) gekregen.
De tuinderij ziet er keurig uit, maar levert nog onvoldoende op. De acties met vrouwendag en de Sinterklaas surprises voor de basisscholen zijn weer een succes geworden.

 

Sociaal werk in Maeriste en omgeving:

Een groot aantal arme gezinnen hebben weer kledingpakketten gekregen. Bedden, pampers, rollators, medicijnen, linnengoed zijn weer naar het ziekenhuis in Simleu gegaan. Ook de ouderen van het bejaardentehuis in Tihau zijn voorzien van kleding, dekens eten. 

 

Reis naar Roemenië:

Verslag van de groep van 5 personen die van 2 – 10 september 2016 naar Maeriste geweest.
Van belang waren:
1. Gesprek met burgemeester:
-vergrijzing: veel jongeren trekken weg
-gehandicapten: er zijn 22 (lichamelijke) gehandicapten)
-gemeente heeft  weinig werkgelegenheid ; er zijn geen bedrijven, industrie,
-werklozen krijgen een uitkering en moeten hiervoor klusjes doen voor de gemeenschap
-de gemeente heeft een sociaal assistent
– gemeente overlegt regelmatig stichting Prietenia (lijst  arme gezinnen)
 -gemeente heeft in 2015 hout geleverd voor de verwarming
2.Bezoek Bejaardentehuis in Tihau:
-aantal bewoners: 20
-begeleiding 12 personeelsleden
-financiële steun  uit Boekerest en privégeld
-Het tehuis ziet er schoon en netjes uit.
3.Sociaal werk:
-bezoek arme gezinnen in diverse dorpen.
-pakketten zijn rondgebracht.
-lijstje met aandachtspunten gemaakt.
4. Gesprek met stichting Prietenia:
-voorzitster wil graag een transport.
-er is vraag naar kleding, rommelmarktspullen en meubels
-er zijn financiële problemen
-Mondo moet nodig opgeknapt worden ( er is veel achterstallig onderhoud)