Hulporganisatie voor Roemenië
      Fundatia Socialiá Prietenia

Jaarverslag

Jaarverslag 2020

Voorwoord:

In dit verslag kijken wij terug op activiteiten die in onze Stichting hebben plaats gevonden.
Het jaar 2020 was voor ons een heel bijzonder jaar vanwege het feit dat wij erg veel last ondervonden van de Covid-19. Direct contact was niet mogelijk en alle gegevens uitwisselingen met de stichting Prietenia moest per email en telefoon worden onderhouden.

 

Doelstelling:

Onze stichting heeft als doel: steun verlenen aan de bevolking van Maeriste en omgeving met in achtneming van christelijke en democratische principes.
Dit doel wordt gerealiseerd door:
-het brengen van goederen
-het steunen met – en overdragen van kennis aan de plaatselijke bevolking
-het opkomen voor de rechten van gehandicapten
-het bieden van dagbesteding aan de gehandicapten

 

Organisatie:

Het bestuur bestaat uit:
Ale Flootman (voorzitter / penningmeester)

Johan Zwaagstra (secretaris, acties, website)

Theo Dreijer (contactpersoon met St. Prietenia, transportcoördinator)

Bettie Rosier (coördinator kleding)

Bart Dreijer (coördinator acties)

Geert Visser (transportcoördinator)

Het bestuur vergaderde om de vier/ zes weken

 

Acties:

Dit jaar zijn weer diverse acties georganiseerd.
a. Rommelmarkt, gehouden op zaterdag 29 februari, heeft €1462,50 opgebracht.
b. De jaarlijkse verloting op 1 april bracht een bedrag van €2.080 op.
c. De donateursactie leverde een bedrag van €927,92 op.

 

Transporten:

Twee transporten zijn naar Roemenië gegaan in maart en oktober.
De goederen bestonden o.m. uit: meubels, kleding, en hulpmiddelen, rollators, bedden, medicijnen, rolstoelen, medische spullen e.d.

 

P.R.
In kerkbladen en regionale bladen zijn de mensen regelmatig op hoogte van het gebeuren in Roemenië gehouden.


Web-site:

De site wordt regelmatig geactualiseerd.

 

Stichting Prietenia:

Florica en Maria verdelen gezamenlijk het werk en worden bijgestaan door Anca en Nico, de beide gehandicapten.
Financieel wordt het steeds moeilijker om aan alle verplichtingen te voldoen, omdat stichting Damwoude-Maeriste dit financieel niet meer opbrengen kan.
De inkomsten van de verkoop van meubels is door Florin overgenomen. Hij staat borg voor alle kosten (salaris, onderhoud gebouw, autokosten, e.d.).
In december is het gebouw Mondo gerenoveerd met een nieuwe entree pui en de goten zijn weer waterdicht tevens is het e.e.a. geverfd. 
De tuinderij ziet er keurig uit, maar levert nog onvoldoende op. De acties met vrouwendag en de Sinterklaas surprises voor de basisscholen zijn weer een succes geworden ondanks de Corona.

 

Sociaal werk in Maeriste en omgeving:

Een groot aantal arme gezinnen hebben weer kledingpakketten gekregen. Bedden, Pampers, rollators, medicijnen, linnengoed zijn weer naar het ziekenhuis in Simlieu gegaan. Ook de ouderen van het bejaardentehuis in Tihau zijn voorzien van kleding, dekens eten. 

 

Reis naar Roemenië:

Verslag van de groep van 5 personen die van 2 – 10 september 2016 naar Maeriste geweest.
Van belang waren:
1. Gesprek met burgemeester:
-vergrijzing: veel jongeren trekken weg
-gehandicapten: er zijn 22 (lichamelijke) gehandicapten)
-gemeente heeft  weinig werkgelegenheid ; er zijn geen bedrijven, industrie,
-werklozen krijgen een uitkering en moeten hiervoor klusjes doen voor de gemeenschap
-de gemeente heeft een sociaal assistent
– gemeente overlegt regelmatig stichting Prietenia (lijst  arme gezinnen)
 -gemeente heeft in 2015 hout geleverd voor de verwarming
2.Bezoek Bejaardentehuis in Tihau:
-aantal bewoners: 20
-begeleiding 12 personeelsleden
-financiële steun  uit Boekerest en privégeld
-Het tehuis ziet er schoon en netjes uit.
3.Sociaal werk:
-bezoek arme gezinnen in diverse dorpen.
-pakketten zijn rondgebracht.
-lijstje met aandachtspunten gemaakt.
4. Gesprek met stichting Prietenia:
-voorzitster wil graag een transport.
-er is vraag naar kleding, rommelmarktspullen en meubels
-er zijn financiële problemen
-Mondo moet nodig opgeknapt worden ( er is veel achterstallig onderhoud)