Hulporganisatie voor Roemenië
      Fundatia Socialiá Prietenia

Historie

Stichting – Historie

In december 1989 leidde het protest van Laszlo Tokes in de stad Timisoara de val van het Ceausescu regiem in.

Ceausescu was een dictator, die m.b.v. zijn Securitate (geheime dienst) de Roemeense bevolking systematisch onderdrukte.

De grote onzekerheid en armoede waarin men leefde, was voor velen de reden om te spioneren voor de Securitate. Het was niet ongewoon dat je broer, zus, vader of moeder een infiltrant van de geheime dienst was en je binnenshuis dan ook niet kon zeggen wat je wilde. Zo waren zelfs alle telefoons vervangen door een speciale telefoon met een afluistermicrofoontje. De gevolgen waren verschrikkelijk. In een land waar onvoldoende levensmiddelen waren, stierven vele vrouwen aan illegale abortussen en verweesde kinderen met lichamelijke afwijkingen werden opgesloten in kindertehuizen, verwaarloost en stilgezwegen. Op de tv beelden uit Roemenië«, die in 1990 de wereld overgingen, kwamen veel reacties en toen ook de grenzen in Oost Europa open gingen, ontstonden er spontaan werkgroepen, die hulp gingen bieden aan de verarmde Roemeense bevolking.

Stichting Damwoude-Maeriste is één van deze werkgroepen, die hulp gingen bieden. In eerste instantie betrof het vooral noodhulp, die bestond uit het brengen van allerhande goederen, zoals kleding, meubilair, dekens, bedden schoolmaterialen, speelgoed, voedsel, gloeilampen en huishoudelijk materiaal.

Twee keer per jaar vertrok een grote truck met hulpgoederen naar Roemenië, waar de goederen persoonlijk bij de bevolking, op de scholen, inrichtingen en ziekenhuizen gebracht werd. Halverwege de negentiger jaren van de vorige eeuw veranderde deze hulp. Stichting Damwoude-Maeriste adopteerde 6 dorpen en de inwoners van die dorpen ontvingen twee keer per een kledingpakket. De dozen met kleding worden in Damwâld ingepakt door een groep vrijwilligers. Ook vandaag de dag nog maken een aantal vrijwilligers kledingpakketten. Nu niet meer voor alle inwoners van een dorp, maar voor de allerarmsten.

In Maeriste werd stichting Prietenia opgericht, die samen met ons projecten gingen doen. Deze projecten werden een gezamenlijk verantwoordelijkheid van stichting Prietenia en Damwoude- Maeriste.
Projecten die uitgevoerd zijn, zijn een basisschool in Maeriste, een internaat van een huishoud- en technische school in Nusfalau.

In 1998 heeft acteur Freark Smink van het kinderprogramma Sybe Satellyt samen met stichting Damwoude- Maeriste een tv programma voor Omrop Fryslân gemaakt. Friese schoolkinderen hebben actie gevoerd en met de opbrengst is een internaat in Simleu gerenoveerd.

In het jaar 2000 bouwde een groep jongeren uit Damwâld samen met stichting Damwoude-Maeriste in Maeriste een Cultureel Centrum, waar voor de Roemeense jeugd activiteiten werden georganiseerd. In dit gebouw werd ook een winkel voor tweede hands goederen en kleding gestart.

Vanaf het jaar 2004 werd de hulpverlening aan gehandicapten het speerpunt, omdat bleek dat voor gehandicapten na hun achttiende jaar bijna geen opvang is en zij op zichzelf aangewezen zijn. In onze 6 dorpen wonen een aantal gehandicapten thuis en verkeren in een groot isolement. Ze hebben de hele dag niks te doen en vereenzamen. Samen met stichting Prietenia hebben we alle gehandicapten in kaart gebracht en zijn een dagactiviteitencentrum in het Cultureel Centrum begonnen.
De gehandicapten werkten in de winkel, deden allerhande klusjes en werkten in de keuken.

In 2005 zijn de activiteiten uitgebreid met een kaarsenmakerij en is er een naaiatelier opgestart.
In 2006 is het dagactiviteitencentrum uitgebreid met een kleine tuinbouwkas, zodat de gehandicapten meer variatie in activiteiten kregen.
In 2008 hebben we deze kleine kas vervangen door een grote professionele tuinbouwkas. Het gehandicaptenproject is een groot succes en de gehandicapten zijn trots dat zij nu een baan hebben en gaan met veel plezier naar hun werk.