Hulporganisatie voor Roemenië
      Fundatia Socialiá Prietenia

Beleid

Beleidsplan 2018

Sociaal werk / maken van kledingpakketten
Aanpassing lijst met arme gezinnen.
Bezoekwerk aan arme gezinnen in de zes (geadopteerde) dorpen.

1. Transport met goederen naar Maeriste:
Twee of drie transporten

2. Vervoer Stichting Prietenia:
Reparaties aan de auto van de stichting

3. Verwarming Mondo:
Hout kopen voor de kachel(winter)

4. Reis naar Roemenië
Bestuurslid T. Dreijer gaat in juli naar Maeriste

5. Project gehandicapten
-Tuinwerk rondom Mondo
-Huishoudelijke activiteiten in de keuken en het schoonhouden van het gebouw
-Assisteren in de kledingwinkel
-Meehelpen om rommelmarktspullen op markten te verkopen

6. Renoveren Mondo (schilderwerk, vervanging kozijnen en ramen, dakgoten repareren)
-Offerte plaatselijke schilder en installateur

 

De plannen van Stichting Damwoude-Maeriste:

Transporten naar Maeriste:
Met meubilair, huishoudelijke materialen, rollators, rolstoelen, bedden,
pampers, spullen voor tehuizen, plantgoed, etc.

Groepsreis in september/oktober:
Doelstelling: overleg met stichting Prietenia, renovatie Mondo, sociaal werk
(bezoeken probleemgezinnen, tehuizen), plaatsen tuinbouwkas op de tuinderij

Organiseren van acties:
-Rommelmarkt
-Verloting
-Pepermunt/dropacties
-Donateurs
-Mestactie
-Speculaasactie

Voorlichting P.R.:
-Vrijwilligersavond
-Krant, kerkbodes
-Flyers

 

Activiteiten Stichting Prietenia:

-Onderhouden en verzorgen werkzaamheden in kassen en tuinderij
-Fabricage van kaarsen, bestemd voor kerken en huwelijken, etc.
-Verkoop van goederen (meubilair, huishoudelijke spullen), kleding
-Begeleiding gehandicapten
-Bezoek arme gezinnen
-Aanpassing lijsten probleemgezinnen
-Hulp bieden aan individuele gezinnen/alleenstaanden
-Overleg met tehuizen

Contacten Stichting Damwoude-Maeriste en Prietenia:

-Begeleiding transporten, begeleiding en instrueren leiding/gehandicapten
en organiseren activiteiten in Maeriste.
-Groepsreis
-Telefonisch
-Per e-mail