Hulporganisatie voor Roemenië
      Fundatia Socialiá Prietenia

Financieën

Financiële Verantwoording:

Beloningsbeleid:
Stichting Damwoude–Maeriste is een organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Niemand krijgt een financiële vergoeding.
Fiscaalnummer: 8060.58.134

 

Financiën van 2017:
Inkomsten   €11.419,18
Uitgaven    €10.868,76
Saldo per 31 december 2017 =  €550,42