Hulporganisatie voor Roemenië
      Fundatia Socialiá Prietenia

Doelstelling

Stichting Damwoude-Maeriste is een stichting die sinds 1992 hulp verleent aan de Roemeense bevolking in Maeriste en omgeving. De stichting stelt zich ten doel, steun te verlenen aan de bevolking van Maeriste (Roemenië) e. o. dat tot behoud, herstel en verbetering van goede levensomstandigheden, e.e.a. met inachtneming van christelijke en democratische principes en voorts al hetgeen met e.e.a. rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te realiseren door:
– Het geven van kleding / goederen.
– Het beschikbaar stellen van gelden voor investering.
– Het steunen /overdragen van kennis aan de bevolking.
– Het bevorderen van handelscontacten tussen plaatselijke producenten en afnemers.
– Het opkomen voor de rechten van gehandicapten.
– Het bieden van dagbesteding aan de gehandicapten.