Stichting Damwoude-Maeriste

Hulporganisatie voor Roemenië

      Fundatia Socialiá Prietenia

Kerst 2015 in Maeriste

Net als ieder jaar komende kinderen van de lagere school uit het dorp even langs Mondo. Florica en de rest geven ze een glaasje drinken en iets lekkers. De kinderen zingen kerstliedjes. Een mooie traditie. Ook de kinderen uit de omliggende dorpen zijn door het team bezocht.

Broeksterboys in Roemenie

Stichting Damwoude-Maeriste heeft in oktober weer een vrachtwagen vol met hulpgoederen naar Roemenie gebracht, er zijn o.a. kleding voor arme gezinnen en materialen voor hospitaals en kindertehuizen gebracht. Onlangs hebben wij training jackets en tenues gekregen van de jeugdelftallen van de Broeksterboys Theo Dreijer heeft deze sportkleding uitgedeeld aan een voetbalvereniging in Simleu, een klein stadje 15 km vanaf Maeriste, hij heeft de kleding uitgedeeld aan de f, e, d, c, b, en a elftallen. Ook zijn de 2 elftallen van de school in ons dorp Maeriste en het 1e elftal in Maeriste voorzien van de sportkleding. Namens onze stichting, de scholen en de voetbalvereniging hartelijk dank, ze waren er erg blij mee. De organisator van de voetbalclub,  Bogdan Pop, e-mailadres: bogdan@yahoo.com bedankt de Broeksterboys voor de sponsoring, hij zou graag een samenwerking willen hebben.

Hierbij enkele foto’s, mvg. T. Dreijer.

Nieuws Damwoude-Maeriste 2015

De afgelopen tijd is er weer veel gebeurd in zowel Roemenië als binnen onze stichting.

Zo ging op 17 maart weer een transport met hulpgoederen (kleding en ziekenhuismateriaal) naar Roemenië. De hulpgoederen zijn door Theo samen met Florica, voorzitter van Prietenia naar de gezinnen en het ziekenhuis gebracht.
In het activiteitencentrum is minder bedrijvigheid. De gehandicapten werken onregelmatig. Dit heeft te maken met het feit dat er minder geld is.

In juli is Roemenië door een enorm noodweer getroffen, een groot deel van de oogst van zowel de boeren als particulieren is vernield door overstromingen en zijn gezinnen in problemen gekomen. Ook ons activiteitencentrum heeft schade opgelopen door de harde wind en grote hagelstenen. Een aantal ruiten zijn vernield en de folie van de kas is kapot.

Financieel gaat het niet meer zo goed. Zo is er geen geld om hout voor de winter te kopen en ook de fabricage van kaarsen loopt vertraging op omdat er geen paraffine gekocht kan worden. Ook het onderhoud van het activiteitencentrum moet uitgesteld worden. Eveneens kan er geen folie voor de tuinbouwkas aangeschaft worden.

Onze vrijwilligers in Damwâld hebben weer een aantal kledingpakketten klaar gemaakt, die wij met andere hulpgoederen, zoals speelgoed, rolstoelen, bedden, dekens en Pampers e.d. graag naar Maeriste willen versturen, maar is geen geld voor een transport. (kosten: €2.400)
Wij gaan weer een aantal acties houden, waarmee we een transport hopen te kunnen bekostigen.
Zo is er in september een pepermunt/dropactie in Dongeradeel, in oktober de mestactie in Damwâld en in november hopen wij dat de basisschoolkinderen veel pepernoten zullen verkopen.

De plannen om dit jaar als werkgroep naar Roemenië te gaan om gezinnen te bezoeken, herstel werkzaamheden uit te voeren, te vergaderen met stichting Prietenia en de pakketten uit te delen, gaat niet door. Een aantal leden hebben verplichtingen en kunnen onvoldoende geen tijd vrijmaken om naar Maeriste te gaan. Gelukkig kan Theo dit wel. Wij zijn Theo dan ook ontzettend dankbaar dat hij namens de werkgroep regelmatig naar Roemenië gaat en de stichting aldaar ondersteunt.
Onze stichting kan nog steeds speelgoed, kleding, huisraad, Pampers, rolstoelen en rollators gebruiken. Rommelmarkt spullen zijn eveneens welkom. Ook hebben wij behoefte aan goed meubilair.
Heeft u spullen voor ons, laat het dan weten. Wij halen het op. Hiervoor kunt u contact opnemen met telefoonnummers: 06 25092536, 0511-421687 of 0511-423940
Mede namens stichting Prietenia in Maeriste bedanken wij u allen voor alle steun en hulp van de afgelopen periode.
Wij hopen dat wij ook de komende tijd op uw hulp en steun mogen blijven rekenen.
Stichting Damwoude-Maeriste.

Perkplanten opkweken door mensen met een beperking

 

Begin maart 2014

SAM_1543 - klein

 

De 11 a 12 duizend perkplantjes worden uitgepoot in grote potten.

SAM_1551 - klein

Na een week druk bezig zit alles in potten.

 

 

8 maart 2014

SAM_1542 - klein

8 maart is het vrouwendag en dan worden aan veel vrouwen bloemen gegeven.

Gelukkig waren de bloemen op tijd klaar voor de verkoop en konden ze mooie manden en bloemstukjes maken.

 

 

 

sdmStichting Damwoude-Maeriste is een werkgroep die sedert 1992 hulp verleent aan de Roemeense bevolking in Maeriste en omgeving.

In de statuten van de stichting staat vermeld, dat:
De stichting zich ten doel stelt, steun te verlenen aan de bevolking van Maeriste (Roemenië) en omgeving, zulks tot behoud, herstel en verbetering van goede levensomstandigheden, één en ander met inachtneming van christelijke en democratische principes en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel ondermeer te realiseren door:
– Het geven van goederen
– Het beschikbaar stellen van gelden voor investering
– Het steunen en overdragen van kennis aan de plaatselijke bevolking
– Het bevorderen van handelscontacten tussen plaatselijke producenten en afnemers

 

Sociaal